Code omega in operation for this channel

OTd2dC9UMjdSdFYwVVUvS29DVlJocThXWEJ2aWNVY2dlbkVjNHE2ZFRnRDRlY1RqUVhQakFMWVpGUkJhelFWYWZ1Z2NOSlRyWTM0UjhCY0tOWElETCtUQ1lsMUdzWmI4bkRqVXlHdEFGRFJuTDZKallGTjd6R3hvaytkWERXMGRCaVE3d1VHZXBXdVZ3NFFURjdZOVF3PT0=

https://www.thegame23.com/encoder/

ZU42UFdGRFp0NEFqbFdmT25JTWhJOFlsZGxmbndhZVlkYmV0aWhyVzRwVFh5cXZQbTZ6VktoNEFodGdtRVJaM2hyamFLODg0MlBiUi9zekZHUVpZMUE9PQ==

OStNcnA1TVlMSml6NWNTM0ROc0IwVFpvQWxLM1JGb2R0OGRWWjFyQzhCYktpUmxvMEJUN1VHTm92MkM0bitWRldGSENBQkF0MWNGQTM0bVhUSEladU1CQzR3a1RpTWE0UExIckJsbk1jV2pIb09TL25CMXp3c1dZcDdBOFJsSEJSajh0QmRYbnozRHUySEFUWktOU3d2ZEplMXQxM2ZiLzMwWEtGMHlxbDlGT2xkcWVNTnJHV2x0V1E1bEtZSUEvS2hJc1F6cWt5L20vaDVCa1ZNb2ZRVXJlc0NFWS8yS0hZcHVyU1dyd01rVVVBdEJkUUc2cW9PNGxhVkxFTHFuRVNsdldITk1MNENzYS9mUHZmd2s1NDlwa2pxY0lyUnlqKzRJNWIzd1NFbWtaN2hIYlN6SU5USS9zV3Q4YlRGUDFITmRibTlQQ2hyOHNHQjBpRU9wdHY0SnpUdVRFSUovWXEvUGdvR29va1V2dEJDZEZ5UGhERkhiMEFxRDJsMVhYb0tIaFg1VW1xK2ZLbGdqZXI4citTNDlNZ2hudjU5aFFmSmFHWWNOWVlCZkhHb0FJaVdzUS9YQXRZU3Vob2JUQnBsNjJ2bk8ycEJzcTdybmVIQmtqd2c9PQ==

1 Like

Qm9VUDBkNDZrQkl4UmF5NFpwa0hCbjFoWkZJZDgrS0lTUERiRFdwcU82QktXTlhQaXFuVVd4NDlEM21jTXAvUUY1SWF2K1hnTkdzdmo3K2ZXcC8rSGc9PQ==

1 Like

N0Y0OUVQVVBSMG4xeWhrMWZ4eVo5cXR1RkRIbVFZa2kwQUszSHE5a1NWR3lzb1lYK2Q3bGRXa2taMFdHdEVUbUhNKzFpa0xlaG1KWFV3ZGJweTFCcks2dzEvdnZHNGt0ajVKWHNmYnE2ZVBhUXc5SnJ1YTlVSjlnZytpc2ZDOUhKeENxTkxlcEVGTmcwVDZSd0VxK2dyck9QNVRFNC9iRHBqeVpxaTdyeEVnd3JLbUo5c2U3cWkrUVRtdVdYRE0zMGRCSE5iMUZVK2ZFZm0yWHRBQ3ZhZzhjYzdQbWdJRmV2RlFqeXVWQ01JUlh0VFJWT3NSZFBNa0ppNzRpdXI5ZU95T2VBaHhIN0VlSzEzQ3Vpd0xtQWNYMHBpVi9lWTdSaTdTNEdTQjlSNFBjMUJpWmpJYUNBaVpYbm5UMUo1bFpNM1EzQXpTNXMvYU9PSVcxWGgyT0dvTWg1YkV3TkdYMjcrOGxGZkQ0c2RnPQ==

ZGhVZFZSaVBscEFaaVlmYXg1ZWJkQ29mVjBGTjdNZFJNK2o1MFZVUUYyTEw4b1loSE10MFo0VHk1dWwwYS90U2Y1TVBEOTNpUFJJWXpLUExIampTOWYxQXJtVjVpb0RVK2Q5V056SGVPUUI1NkU4NkhVcVhTQ2FQV2Z2S1MydWgzOElvQXRyRzRkV1dXcGhucWRLRlpDY0lCUVErZWFoSzY4cEltdXRldXpXckc4d3RhYzVBR1N5eXlRbzdZYUdo

RDVwY1d5YUJXMDIwMVJrSkJLdWhHQ1Q5QnV3NzRMQS9ha0RlaFBpUXJUNHErZkxBZjYyTnNVS25QVGNZUU9JQmpXL0ZxeWZydDFQcVlraWdNWVVBUTZCVTlWdkFFQXpYUDNGS0ZzdnpHUVJRRWNTc29lOWlITWc3WGxPUjBha25oeks3T1ZuaEt1b2NscHFFdDdqRGx3QWpSTmQ4SHErV21Eb1Z4OGp2KzdyVURIV1JiWmRSRncyUi9OVHh3bUIzdG93QndqaTQ1SWtxRWlIcnZGd0FhUk9CM0RlbTZ3MDJVL09RaDhpREl1THJqbjRTaVo2RVZ1dVlmN3ovRU5HY0o3NEgvSE5QekZ6K1ZBVnpuejFrZ2RBcXhKdHFPb2pVamR0YkVaeGIrRVBTQlhDVjlVeXhPS1ZDRm1zRW5QUWNPLzlwTHJidDRsTnhTaGtxWlorbDFpYU5PVjRwZ2ZvL0hlL1NmSTBkeGdNQTYrRHVLVDA1cVlHZnAyMzQzNEEzLzA3N3FjMkhSa3A3RzFCb01VNGF4ZXdyd0NzK0p2T28yTnQ5aGNWbDJZRFlwRHpKaDVOVVl0MWt6eStHVXRwM2h1TUNpNk9iMUFKWnJIYWZzNmdYUStBcU8wc1VFNE1OZkpkR3ErQW5zOUp6d2VTaXpmUVhWN1JGU2kveG9zT3hwV0lDRkZqemRNa21mWUZyLzhjb0JRPT0=

cnNLRG5yWUxLR0Fvb1dneW5hRytrbGJsWUlKM29vYkNtYTJSM3RGSWw1a3VjZldDZ3c4akZiV1gybVBYeUhBb2lldTVwaVZIMWR0T1hJN2JxWUpYdG1NTUN0am4zWVhVc0drOXMyUWRkcGlFZkd0OEtXYUZscXVXTmZ5M3daZ1FPQTBmcVBIQ0V1VTl3QThwME9ZdmlDcHNsY1VrQ2dmZ3B6Q0hQMllJcVN6WFVZS001d2JuRnBvRlp4NWRvMURxYnZtT2VwbktMQUwzZnpZb3JHUis0b3c0NWpGMjVxcDdQMnM2N1I1aWpoVVp6OHVXMS8yZk9UbFlFTGs1V0E5RWx4Zk5keXVQQUMwQ216UjVCbzZya1VISmxjbU5GVlNhODZ2U3NOTGhpMUU9

TmVZaDlsL0dCNlFCVVFaMVVHc3djRmNuRTl3R0txVDdxQU80TUQ0blRqL2tpc2YwbFZSY242K3RaOFJuMGhWTEJkdk9jcXRiSG1xQTZpbzl0emUzVVJVVndkOThNcWduY29TNm5vWXdKclVXOCtBOVA2Y0VNOHlOTjVSZVVtNi85dFlrUkx0TXMzV2JXeG9HNXJLNFpyTWc4NUJIbFg1N3B3T3JyWkg4S0gyTHBTSVpWRmYyZ1UvRnRuQ3Rnd09xakJmUFFJbGZwU3dkUlhYMm1ING1WN0NxVEtoSU9USVUvOE9BamZtcWtRaXlpUVBLNjdTVmUvYlpQemMyQTdWelc2ZE96aWZqU2xBMEI3K2ltVUJ3MjRpY2d6b1pyb0lnaGYvdGhEU3JTTUVtVGNzNWdEendrY3dYSTM5U0hSVHJiVnVKV2lsY0FOL3p5YkhWbTg1dDdja1h3bzRrL0IyVTgvU1FDcVpla1JTUFVNKzZuVENkUzlWeVlHSEVBTHl4ZWR6dVE4bzgxZjNnUkhyc3l4WFZrMGl2d3hxYUVhQVg1cGRtbFBvcWZWWWszZlRvWVp0cVI0Nzg5WXkvK3kzTDU5ZExQMFZJbWkvMzVlRkVRYXFBU09HaUl2bWlGeGRlSkZsNGJGZ1VjTkpCZDQ1anJ3NGFHUkdCYU1mYmQ3K3YzamVXWkx1MDVTS2RyVHZEb3laSGpuak5iTjhIUHphWU9YOFJ6b3lNZWtBPQ==

a2Y3OFBXZHR0VzBEY0t6VWJYVFhzYVgvRWpyaCtTc1Vpck9idWlHNnpQMFdXanBlMTUvSnI0anUrWG1nSUp5S2Q1YzYweDRhT2QzeW5oM2c4aTg3MmQwUE1kVGZiaE1xM2plL0dmZUdSK3NsZ2gvaVVIWHZPVmIzQkl0M1hhTmVWTSt0WXFidzhnQmk1VlE3ck5ySzNNNGtvZy9ORXd3SjVMM25PUkUxcFBFPQ==

WW8xZnJITW80QnhBWjRKb05xeC9YNFI3ak9mL0I0UzZpK3pyRDAwWmxPWWp4Q2JldExaU2R4TG4zVDdlbVV3bGFaWW5ZT0tQUzA1VXY3U3IvVHZ5clY4OWhML1VTajE0ZU91TVZiZ0szcHdOQ2lJK2dmSDRPd05rQTVNR01qczQ=

WmhQVEgrMzBKemgvZ1c4KzhjMHNaVXFvY1RjQ01zZCsxVWJvWE5VZzczNlBlWFBha29zUDB6ODYrRmJySTVLZDNlUjJTMmszMkVOWENJcldlRHVvajc3Z1cyTGhuaUdKZ0VtWk5LYXhYZ0tqZDdDNkVqaFFCdGJZeGVyaWVwZEgrWlcyQzN3SlZFVTFhV0FxM2t2bXY2Q1B3Yk02OFZxa1FqMmYrT0lUNmxrMGthMTRZRDRxcjltMjhxbjU2MTR1VzY2YVo0ZExXL3VCb2tQMi9BOW1RdU9vKzhNS0lNZVBjbUZRZGwyYXVtUXZyQkZmN2RpRE9hOHpjT0x5SnErTzEwNlhQVXhneFFKZEIyVFo0T1lqL2d0ZEIzRGtSUWpKS3p0VzF6ZkRlTlk9

MTQzNUwySkxjRTJnWm56UEhtU1QyUm84UGRBY1A4QjN0dXR0Ni9Wdm9ja2RCY3l6ZC9RN3Y3RjcvUTdMVEFQTGpNWVhOeVhMVEZuTGIrTjZoVUtiTlhJc2FEUm02VlNucU8yYnIxanBnWnc9

dE1oLzNESElZSTR2QkFCNjhabUpocHkvWTdmQlFOQXprbUVaOUlFZkFCdUtqYUdiVTh6SHpYdjk3ZVZRMExJWQ==

RE1ibG53ZGNoK2g1YnlHLzB2N2ppaEVNZ2VaRTFITWl2NU9XRSt1MWtVaDRXTlpENlNEV2NjMEZ0LzhjWjNVWW80bzJCRzVyclVYQjZuVnNxZ1hTTThYRmI0TERQdStwQzAvemRxQUVtZXFweVJjcFM1a21YcHhWb1pLajNyaGpoeFgwWmlieFJSbTZEZFRaa05VWXF4ZE9EeG5jbWdSUUJTbEM2eDY0bWVYK1FOam1OYmE2QzRORGlsbkdtdjRXeWhSejRBc3FIMEs0dFlPUHBTSDcwT1UzNmlveWFUQzdTTVVsL29RZVZNVDcxRUpCQk5nVGV3UnowRG9RSzk0TU1lRkRlY2NGTmNYdmtYYU16RXFFWXc3MzdlYVVlZGJkc2poYVdWVW01c2t6dURxTTNFSHlyREVVM0xsSWg3aXpRQkFDSnRsQ2ZFKzdGZXp0UHRrVXhEUUx4N1dPeXFFRmNxMEo3aUZBb3JYV3hNcVNrVnUwQ3puMG9IU1J2Qk5XMFBIYjMyRmRpZE9Bd0ZST3VTR1RmZz09

SnBCN294WnVHd3poMnBDQStQQzYxQmFsUmptVDZjeTZ2WW84WWNSVms0dXkwNmlyVjM5a2tmN013eFJ2QjZZbmE2dzhOdlZhMEJRZlcvTFRqWUN4eG5HQ3V1U1gzbVVTNXBCZnBwdTBUTHJrZVAyMDBmMnBhN2VlT1k3ZkJTRFdWSENWVnNXTFBhL3A4R0lJRGdiSVNkSDFzbzZXM3dUNTM3RXFMc2NXSmQwcGIwV2VRR2wrcnpPUW5MemxaQUtW

bEc4NTBTTGtwbjRtbU5OMmJuenJUMnhJeXkxR0hUdjZaWmgxM3IvZFBGWXk2MVhEUjVBRSsxVTJOQkFIWXlpekU4MWx0QUVLek1saXdoMlJyTmNWY3c9PQ==

bzRwRGhGYm1pS1F0ZGtVaDQva3BBQT09

a2Vua2V4dnBzYW1jeEF4TUMrczJ3R3ZqQTBiSWlJamp6UlcvWk43c1IxNEVBM29uTzBJd0FhU1d6KzlBSXhTU3F6MnZ3YnAvcnF0MXV0M29zSWdpMUUwK2p6TnZNK0VoaDI0RERyWEhyc3FqU21xRWNVcmd6TnNRTkp3Wm12ODA=